Hanne

Om Hanne Lillebo

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Hanne Lillebo has created 34 entries.

Nordisk poesifestival med omfattende Rolf Jacobsen-program

I år kan Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene feire sine første 10 år, og det skjer med et omfattende og innholdsrikt festivalprogram som også inkluderer 8. mars, Rolf Jacobsens 110-årsdag. Hit til Hamar kommer poeter fra Finland, Sverige, Danmark og Island i tillegg til en rekke norske poeter. Øyvind Berg er årets festivalpoet, noe som bl.a. innebærer at Bergs forfatterskap er tema for seminaret festivalen arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Festivalprogrammet i jubileumsåret inneholder flere programposter viet Rolf Jacobsen, noe vi vet vil glede mange. Festivalen starter med bursdagsfeiringen 8. mars i Hamar Teater der Jan Erik Vold, Wenche Medbøe, Amund Maarud og Hamars ordfører, Einar Busterud deltar. Dette blir også en markering av at det i 2017 er 20 år siden Rolf Jacobsens Venner ble stiftet. Dagen etter, under festivalens åpningsforestilling, holder poeten Knut Ødegård årets festivalforelesning med tittelen «Rolf Jacobsen – katolsk poet».

Lørdag 11. mars kl. 9 om morgenen starter vi med å lese Jacobsens Samlede dikt fra perm til perm, programposten er kalt «Rolf Jacobsen minutt for minutt», og opplesningen skjer på festivalkontoret i Strandgata 51. Her kan publikum droppe innom og være tilhørere så lenge de ønsker. Opplesningen er ved Anne Lillevold Jacobsen, Anders Kippersund, Jonas Kippersund, Gunnar Brox Haugen, Gunvor Sjølie, Dyveke Dufseth, Ingjerd Engh, Steinar Laberg, Mari Nøren Stenersen, Wenche-Britt Hagabakken, Sigbjørn Johnsen, Tore Stenersen og Trond Tendø Jacobsen.

Søndag 12. mars tar Tore Stenersen og Per-Øivind Sandberg oss med på en byvandring med temaet Rolf Jacobsen og Hamar, oppmøte kl. 13 ved Skappels gate 2. Søndag kveld avsluttes festivalen med konserten Brev til lyset – Rolf Jacobsen i Hamar domkirke kl. 19. Her vil Lise Fjeldstad fremføre et utvalg av Jacobsens dikt til musikk av Geir Løvold (tuba) og Kåre Nordstoga (orgel).

Rolf Jacobsen er også en inspirasjon for elevene som deltar på poesiverksted, noen i regi av Turnéorganisasjonen, andre i regi av festivalen. Dikt skrevet av elever ved barneskoler i Ringsaker kommune vil bli utstilt under festivalen, blant annet i lokalene hvor festivalkontoret holder til.

Likevel er dette bare en liten del av alt som skal skje disse dagene. Se festivalens nettsider for mer informasjon om fullstendig program og billettsalg her >

Bakgårdsfest med Inge Eidsvåg

«… stier med lavmælt lys.» Tanker om diktere og lyset

Rolf Jacobsens Venner inviterer også i år til bakgårdsfest hos Tante Gerda. Her vil forfatter og lektor ved Nansenskolen på Lillehammer, Inge Eidsvåg, snakke om både Rolf Jacobsen og andre diktere.
Tradisjonen tro blir det også musikk og allsang.
Vel møtt!

Lørdag 20. august kl. 14.00 | Tante Gerda, Strandgata 35 | Fri entré – hatten går

Hamars politikere sier ja til Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2

Et enstemmig vedtak i formannskapet i Hamar gjør at arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 kan fortsette.

På bakgrunn av et skisseprosjekt som pågikk høsten 2014, bevilget Hamar kommune i desember samme år kr 150 000 til delfinansiering av et forprosjekt med tanke på å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. Hedmark fylkeskommune bidro med kr 100 000. Forprosjektet ble ferdigstilt i juni i år, og prosjektgruppa anbefalte følgende:

«Skappels gate 2 rehabiliteres og bygges om for å gi plass til et Rolf Jacobsen-senter. Senteret etableres på bakgrunn av den foreliggende rapporten fra forprosjektet avsluttet i juni 2016. Rolf Jacobsen-senteret skal være et dokumentasjons- og formidlingssenter for Rolf Jacobsens liv og diktning – og et formidlingssenter for hedmarksforfatteres forfatterskap. Senteret foreslås offisielt åpnet 8. mars 2019 med åpning av basisutstillingen 8. mars 2020.»

Da det ble kjent at rådmannens innstilling var negativ, noe som ble begrunnet med kommunens økonomiske situasjon, var det flere som i likhet med Rolf Jacobsens Venner engasjerte seg i saken og sendte leserinnlegg til Hamar Arbeiderblad. Politikerne som ble intervjuet av avisen, varslet at de ville stemme mot rådmannens forslag om å skrinlegge planene.
Onsdag 29. juni ble saken behandlet av formannskapet i Hamar kommune. Et enstemmig formannskap vedtok følgende endringsforslag:

«Formannskapet mener det er viktig å realisere forslaget i den fremlagte utredningen om et Rolf Jacobsen-senter. Formannskapet ser også at kommunens økonomiske utfordringer gjør dette krevende.
Første steg i realiseringen av et slikt senter er istandsetting av Rolf Jacobsens bolig. Det må skje på en måte som gjør det mulig å realisere senterinnholdet slik dette er foreløpig beskrevet i utredningen.
Hamar formannskap mener at Hamar kommune til å begynne med skal avslutte leieforholdene med beboerne i Skappels gate 2. Leilighetene i Skappels gate 2 skal ikke lenger leies ut til privatpersoner. Dette er for å hensynta driften av et Rolf Jacobsen senter.
Formannskapet ber om at planleggingen av et driftskonsept videreføres. Formannskapet har som mål at det økonomiske grunnlaget for driften sikres innen 2019.»

Les Hamar Arbeiderblads referat fra formannskapsmøtet her >

Les mer om Skappels gate 2 her >

Årsmøte i Rolf Jacobsens Venner 31. mars

Møtet finner sted i Skappels gate 2, andre etasje, kl. 18.00.

Enkel servering. 
Velkommen!

Rolf Jacobsen leser egne dikt – 1981

En høstdag i 1981 ble Rolf Jacobsen invitert til Hamar lærerskole for å lese dikt for en gruppe norskstudenter. Læreren som inviterte ham, var Tove Brit Haugstveit. Studentene hennes hadde hatt et prosjekt der de arbeidet med dikt over flere uker, leste dikt, dramatiserte dikt, skrev dikt selv osv. Prosjektet ble avsluttet med et møte med Rolf Jacobsen i det som den gang var det store auditoriet. Jacobsen hadde mottatt en liste over hvilke dikt han skulle lese opp, deretter skulle han fortelle litt om diktene. Møtet mellom studentene og Jacobsen ble filmet av Knut Ståle Hauge. Videoen er nå digitalisert og tilgjengelig på YouTube.

Filmen, som varer varer ca. 1 time og 30 minutter, kan ses her >

Mads Eslund velger «Mediadiktet»

Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene fikk i fjor ny kunstnerisk leder, den danske forfatteren og skrivekunstlæreren Mads Eslund. Han ble utfordret til å velge et Jacobsen-dikt, en utfordring han tok på strak arm. Les hva han skriver på siden Mitt Rolf Jacobsen-dikt >

Det nærmer seg festivalstart. Les programmet her og sett av dagene 3.–6. mars!