23. juni vedtok Hamars kommunestyre at det etableres et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. Følgende endringsforslag ble enstemmig vedtatt:

«Hamar kommune bidrar til etableringen og driften av Rolf Jacobsen-senteret med økonomiske midler slik at alternativ 2 i kommunedirektørens saksframlegg kan realiseres. Hamar kommune forutsetter at fylkeskommunen bidrar økonomisk til etablering og drift i tråd med innarbeidet praksis i andre deler av fylket. Kommunens andel av finansieringen innarbeides i HØP for 2022–2026. Det nye senteret skal være klart i 2024 til markeringen av at det da er 30 år siden Rolf Jacobsens bortgang.»

Nå venter vi i spenning på fylkespolitikernes behandling av søknaden fra Anno museum om midler til et pilotprosjekt som innebærer oppstart i Skappels gate 2. Søknaden behandles i Hovedutvalg for kultur 15. september.

For mer informasjon om Rolf Jacobsen-senteret, se her >