Signaler, medlemsbladet til Rolf Jacobsens Venner, utkommer med to nummer per år og sendes medlemmene.
Stoff til bladet kan sendes redaksjonen: post@rolf-jacobsen.no

Bilde av forsiden på Signaler 1-2020 Bilde av forsiden på Signaler 2-2020Klikk for å lese Signaler 1-2021Klikk for å lese Signaler 2-2021Klikk for å lese Signaler 1-2022Klikk for å lese Signaler 2-2022Klikk for å lese Signaler 1-2023