Signaler, medlemsbladet til Rolf Jacobsens Venner, utkommer med to nummer per år. Stoff til bladet kan sendes redaksjonen: post@rolf-jacobsen.no

Pdf-filene er på 2–5 MB, og det kan ta litt tid å laste dem ned.