Signaler, medlemsbladet til Rolf Jacobsens Venner, utkommer med to nummer per år. Stoff til bladet kan sendes redaksjonen: post@rolf-jacobsen.no
Pdf-filene er på 2-5 mb, og det kan ta litt tid å laste dem ned.