Foto av Skappels gate 2
Foto av Rolf Jacobsens interiør i Skappels gate 2
Foto av Skappels gate 2
Vinteren 1994, kort tid etter at Rolf Jacobsen døde, ble leiligheten hans og huset fotografert.

Huset som vi kaller Rolf Jacobsens hus, var det 6. huset som fikk branntakst i den nye byen Hamar i november 1849. Lensmann Abelseth fikk sannsynligvis tatt ned en bygning på Nes som han satte opp igjen i det som var Hamars første sentrum, Høiensalodden. Materialene ble fraktet over mjøsisen.

Nede på Høiensalodden var det livlig byggevirksomhet i byens første år. Dette var det tørreste området samtidig som det lå nær Mjøsa. Her ble både handel, administrasjon og kultur samlet. Gata fikk navn etter byens første handelsborger, Even Skappel, som holdt til på skrå overfor Skappels gate 2. I 1857 ble det åpnet kanal med pakkhus inn mot Stortorget, og bydelen ble enda nærmere knyttet til Mjøsa. Allerede til St. Hans 1849 ble det feiret på odden. Chr. Ramseth forteller i et kapittel om folkeliv og fornøyelser i Hamar bys historie (1899): «’Ægte champagne’ af ribs fra Abelseth paa Nes var en yndet vare. På Høiensals vakre tun improviseredes sankthansdag 49 en friluftsbodega, hvor der serveredes paa tønder og pakkasser for talrige gjester.»

Huset ble satt opp av tilreisende håndverkere. Det er en laftet tømmerbygning og var allerede i 1851 kledd med panel. Til tross for en rekke endringer har huset beholdt sin opprinnelige form. Det ble bygd som en toetasjes hjørnegård. Mot gatekrysset er hjørnet brukket, slik bygningsforskriftene krevde. Blant folk flest het det seg at dette ble gjort for at folk ikke skulle støte sammen når de rundet hjørnet. Taket, som hadde takvinduer i arker, var tekket med krummet tegl og var valmet mot nord og sør, og også mot det brutte hjørnet. Mot gatene har huset doble etasjeskiller, og samtlige hjørner er markert med kraftig belistning. Vinduene var trolig seksdelte med omramming av profilerte trelister. I annen etasje mot gaten er det brukt hele bord, mens panelet i første etasje er rustikert for å imitere kvaderstensmur. Huset er en interessant blanding av et representativt østlandsk våningshus, et italiensk renessansepalass og en forretningsgård i den nye byen Hamar.

Lensmann Abelseth har ikke satt mange spor etter seg i Hamars historie. Det har derimot huset han satte opp, det har hatt mange og viktige funksjoner. Fra starten var det forretninger i første etasje. I annen etasje var det forsamlingssal hvor byens første konsert ble holdt på nyttårsdagen 1851. Fiolinisten Peter Bull spilte sammen med flere musikere, og etter konserten ble det spilt opp til dans. Dette falt mange av byens borgere tungt for brystet. Man mente at det ikke passet seg å lokke publikum til konsert med den slags tilbud.

I løpet av 1870-årene ble hele gårdsanlegget fullt utbygd. Boktrykker Thorvald August Hansen eide gården, og både redaksjon og trykkeri for Hamar Stiftstidende holdt til i første etasje. Stasjonsholder Lars Findsen, som bodde der med familien, drev skysstasjon og hadde fire hester i uthuset. I løpet av 1890-årene ble hele Høiensaloddens karakter sterkt endret. Da ble jernbanelinja lagt tvers igjennom boligområdet.

Fra 1870-årene og fram til i dag er det foretatt mange endringer innvendig i huset. Men eksteriøret er i all hovedsak bevart i sin opprinnelige form, bortsett fra at arkene på taket er fjernet. I 1960-årene skjedde det store forandringer i Hamar sentrum. Mye av den gamle bebyggelsen ble revet og erstattet med moderne forretningsgårder og boligblokker med småleiligheter. Kommunen kjøpte opp eldre bebyggelse for å sanere og bygge nytt og moderne. Skappels gate 2 ble også kjøpt av kommunen. Tanken var at huset skulle rives og erstattes av nye hus. Men ved et lite mirakel ble det stående urørt, som det eneste i dette området på bysiden av jernbanelinja.

I 1961 flyttet Rolf Jacobsen med familie inn i leiligheten i annen etasje mot jernbanelinja. Her bodde han til sin død i 1994. Flere av hans dikt relaterer seg til togene som kjører forbi arbeidsværelset, og til utsynet over Mjøsa.

Anne Hals


Etter at Rolf Jacobsen døde i 1994, er leiligheten hans blitt varsomt pusset opp og arbeidsværelset tilbakeført omtrent som det var i Jacobsens levetid. Skrivebordet står der foran vinduet med utsikt over jernbaneskinnene, mjøslandskapet og Skibladnerbrygga, store deler av bok- og kartsamlingen hans fyller bokhyllene. Stua er innredet slik at det kan arrangeres mindre sammenkomster der, poesi- og foredragskvelder, besøk av skoleklasser eller andre grupper. Siden 1999 har Rolf Jacobsens Venner disponert leiligheten og hatt det daglige tilsynet.

Skappels gate 2 er båndlagt til bevaring, og også foreslått fredet. Ved inngangen til 2018 er lite endret siden Rolf Jacobsen bodde der; huset er fremdeles en kommunal utleiebolig som sårt trenger vedlikehold. Rolf Jacobsens Venner arbeider for at Skappels gate 2 skal øremerkes kulturformål, og at huset og tilliggende arealer restaureres i tråd med ønsket om bevaring.

Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2
På bakgrunn av forprosjektet som ble avsluttet i juni 2016, vedtok et enstemmig formannskap i Hamar kommune at arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 skal fortsette. Forprosjektet var finansiert av Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune.

I sammendraget i prosjektrapporten står blant annet:
«Rolf Jacobsen er en av våre viktigste forfattere, på linje med Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Sigrid Undset og Olav H. Hauge. Jacobsens dikt er gjendiktet til mer enn 30 språk. Dette internasjonalt anerkjente forfatterskapet bør dokumenteres og formidles i et Rolf Jacobsen-senter på Hamar. Her holdt han til over halvparten av livet. Her hadde han sine mest produktive år som forfatter. Fra 1961 og fram til han døde i 1994 bodde han i Skappels gate 2, og det okergule trehuset, rett ved siden av jernbanen og bare et steinkast unna Mjøsa, er uløselig knyttet til ham og diktningen hans. Et Rolf Jacobsen-senter her vil gi senteret en merverdi det ikke er mulig å skape noe annet sted; forfatterskapet kan formidles i det miljøet der diktene ble til. Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2 vil bli det eneste litterære museet i Norge som er viet en poet og også etablert med utgangspunkt i poetens hjem. Opprettelsen av senteret vil ha nasjonal og internasjonal interesse.

Skappels gate 2 representerer en viktig del av Hamars historie. Huset ble oppført i 1849 og er et av de eldste husene i Hamar sentrum. Eiendommen er båndlagt til bevaring. Å bruke Skappels gate 2 til et Rolf Jacobsen-senter vil styrke eiendommens identitet som kulturminne. Samtidig vil et Rolf Jacobsen-senter her styrke opplevelsen av Hamar som kulturby – med kulturhus og bibliotek nesten vegg i vegg og Kirsten Flagstad Museum få kvartaler unna.

Rolf Jacobsen-senteret vil også skape regionale ringvirkninger. Hedmark er et forfatterfylke med Rolf Jacobsen som en av de sentrale hedmarksforfatterne. I tillegg til å dokumentere og formidle Jacobsens forfatterskap skal senteret også formidle andre hedmarksforfattere og slik ytterligere befeste Hedmarks posisjon som forfatterfylke. Dette vil gi økt kunnskap om regionen og bygge opp om regionens identitet.»