Klipparkivet som befinner seg i Rolf Jacobsen-samlingen i Skappels gate 2, ble registrert og ordnet av Erik Østby i perioden oktober 2005–juli 2006.

Dersom du finner feil i registeret, kan hjelpe oss med flere opplysninger om innføringene, eller har utklipp vi mangler, send en e-post til Rolf Jacobsens Venner: post@rolf-jacobsen.no

Registeret (pdf-fil) kan lastes ned her >

Klipparkivet er ordnet som følger:

1. Om Rolf Jacobsen

Artikler
Artikler, udatert
Artikler før 1951
Artikler 1951–60
Artikler 1961–70
Artikler 1971–75
Artikler 1976–80
Artikler 1981–85
Artikler 1986–90
Artikler etter 1990
Dødsfallet 1994
Bysten før 1994
Bysten 1994
Bysten 1995
Bysten 1996

Intervjuer med Rolf Jacobsen
Intervjuer, udatert
Intervjuer 1951–60
Intervjuer 1961–70
Intervjuer 1971–75
Intervjuer 1976–80
Intervjuer 1981–85
Intervjuer 1986–90
Intervjuer etter 1990

Generelle artikler
Generelle artikler før 1971
Generelle artikler 1971–75
Generelle artikler 1976–80
Generelle artikler 1981–85
Generelle artikler 1986–90
Generelle artikler 1991–95
Generelle artikler etter 1995

Stipendier og priser
Stipendier
Nordisk Råds litteraturpris 1972–74
Nordisk Råds litteraturpris 1975–76
Nordisk Råds litteraturpris 1985–86
Hedemarksprisen og Hedmark fylkes kulturpris
Hamarprisen
Andre priser

Arrangementer
Seminarer. Kongresser
Bokmesser
Rolf Jacobsen leser. Bok- og lyrikkarrangementer
Forestillinger, kabareter, turneer. Andre arrangementer
Riksteatret
100-årsjubileet 2007

Media
Radio og fjernsyn
Film og video
Grammofonplater og andre lydbærere

Bøker om Rolf Jacobsen, bokomtaler
Ole Karlsen (red.): Frøkorn av ild
Erling Aadland/Ove Røsbak: Rolf Jacobsen
Olav Vesaas: Rolf Jacobsen – en stifinner i hverdagen
Hanne Lillebo: Ord må en omvei
Ove Røsbak: En dikter og hans skygge
Hanne Lillebo og Ove Røsbak – To biografier
Elsa Hanna Tendø: Det var her – Rolf Jacobsens liv i Solør

Annet – inspirert av Rolf Jacobsen

2. Av Rolf Jacobsen

Artikler

De enkelte bøker, bokomtaler
Jord og jern (1933)
Vrimmel (1935)
Fjerntog (1951)
Hemmelig liv (1954)
Sommeren i gresset (1956)
Brev til lyset (1960)
Stillheten efterpå – – – (1965)
Dikt i utvalg (1967)
Headlines (1969)
Pass for dørene – dørene lukkes (1972)
Samlede dikt (1973)
Pusteøvelse (1975)
Samlede dikt (1977)
Den ensomme veranda og andre dikt (1977)
Tenk på noe annet (1979)
Samlede dikt (1982)
Nattåpent (1985)
Samlede dikt (1986)
Alle mine dikt (1990)
Liv laga (1991)
En liten kvast med tusenfryd og fire rare løk (1996)
Samlede dikt (1999)

De enkelte dikt

Oversettelser

3. Rolf Jacobsen-museet /-samlingen

4. Rolf Jacobsens Venner

5. Hva gjør de med byen min?