Styre m.m.

Siden årsmøtet 29. mars 2022 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:

Eva Arnseth, styreleder, gjenvalgt for 2 år
Hanne Lillebo, ikke på valg
Jan Erik Haug, gjenvalgt for 2 år
Tore Stenersen, ikke på valg
Anne Lillevold Jacobsen, gjenvalgt for 2 år
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem, gjenvalgt for 2 år (RJV-styrets representant i festivalstyret)
Gunnar Brox Haugen, varamedlem, ikke på valg

På første styremøtet etter årsmøtet ble Hanne Lillebo gjenvalgt til nestleder, Tore Stenersen til sekretær og Jan Erik Haug til kasserer.

Valgkomité:
Gunvor Sjølie og Helene Bergan Mouawad, begge gjenvalgt for 2 år

Revisor:
Marit Andersen, gjenvalgt for 2 år

RJV har etter årsmøtet hatt fem styremøter i 2022 og to i 2023.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 168 betalende medlemmer ved utgangen av 2022.
Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Arbeidet for å etablere et Rolf Jacobsen-senter
27. april 2022 bevilget Hamars kommunestyre 7,9 millioner til utbygging og drift av Skappels gate 2, første etasje, hus og hage, til et Rolf Jacobsen-senter. 0,9 millioner til drift skulle fordeles på tre år. Målet er ferdigstillelse i 2024.
Arbeidet med oppfølgingen av vedtaket startet høsten 2022. Rolf Jacobsens Venner er invitert inn i kommunens brukergruppe som har hatt tre møter i 2022 og ett i 2023. En håper på byggestart høsten 2023.
Hamar kommune og Anno museum samarbeider nå om å utforme nødvendige avtaler der kommunen eier og drifter eiendommen Skappels gate 2 og Anno skal leie og være ansvarlig for den faglige driften av Rolf Jacobsen-senteret.
Venneforeningens styre har hatt et første møte med Anno ved avdelingsdirektør Per Øyvind Riise, Anno Domkirkeodden.
15. mars 2023 besøkte Hovedutvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune Skappels gate 2 og fikk en presentasjon av arbeidet med Rolf Jacobsen-senteret og Annos forfattersatsning.

Besøk i Skappels gate 2
Antall besøkende i Skappels gate 2 i kalenderåret 2022 (inkl. RJVs og festivalens styremøter, befaringer, dugnader og annen møtevirksomhet): 299

Jubileumsarrangement hos Gravdahl Bokhandel
Venneforeningens 25-årsjubileum ble markert med et arrangement hos Gravdahl 28. april, ledet av Hanne Lillebo. Einar Busterud, Britt Karin Larsen, Frank Eriksen og Knut Faldbakken holdt innlegg. Det var musikkinnslag av elever ved Hamar kulturskole, ledet av Tori Årva. Tore Stenersen leste dikt, og venneforeningens styreleder innledet og avsluttet et fint arrangement. Det var ca. 55 personer til stede.

Bakgårdsfest 27. august i Brødrene Jacobsen vinbar
Festen ble flyttet til vinbaren Brødrene Jacobsen siden Tante Gerda måtte stenge. Vi fikk høre et interessant og personlig foredrag av Trond Tendø Jacobsen. Olaf Røsset og Svein Erik Haug skapte god stemning med allsangen. Ca. 40 personer til stede.

8. mars 2023 – markering av Rolf Jacobsens fødselsdag
Vi markerte Rolf Jacobsens fødselsdag med et arrangement ved statuen kl. 13.00. Eva Arnseth ønsket velkommen og ledet programmet, direktør for Kunstbanken, Ingrid Blekastad, holdt tale og Tore Stenersen leste dikt av RJ. Det var ca. 30 tilhørere i kaldt vårvær.

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene
Venneforeningen samarbeider med festivalen om arrangementer og stiller med frivillige, og i år kunne vi igjen invitere til åpent hus i Skappels gate 2. Det var ca. 30 besøkende lørdag 11. mars. Venneforeningen ved Tore Stenersen bidro også under åpningen av Hamars første lesekiosk, på Jernbanemuseet, 10. mars.
I henhold til festivalens vedtekter utgjøres valgkomiteen av RJVs styre.

RJ7 – et poesiverksted
RJ7 – et poesiverksted har turnert i Hedmark siden 2015. Poesiverkstedet er utviklet av poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og Rolf Jacobsens Venner. I februar 2023 fortsatte turneen til Kongsvinger i regi av DKS Innlandet. Poetene Endre Ruset og Ted M. Granlund ledet poesiverkstedene på skolene.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2022, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, tilgjengelig for alle. Ann Avranden står for den grafiske designen, bladet trykkes hos Printex.

Nettsider og Facebook
Venneforeningens nettsider oppdateres jevnlig med nyhetssaker og annet stoff, bl.a. «Mitt Rolf Jacobsen-dikt». Per mars 2023 har venneforeningens Facebook-side ca. 1500 følgere.

Jacobsen på Fløterholmen
Etter et par års pause på grunn av pandemien gjenopptok vi tradisjonen med vårdugnad på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde rundt kunstprosjektet som ble etablert der som del av Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). I regi av den svenske kunstneren Jan Håfström ble sitater fra Rolf Jacobsens Nattåpent hugget inn i grunnmursteinene til fløterkoia som lå på Fløterholmen. RJV satte opp et skilt i 2007 med informasjon om kunstverket.
Etter innspill fra venneforeningen har Statsforvalteren tatt med informasjon om samarbeidet mellom Håfström og Jacobsen på et skilt som nå er satt opp ved Fløterholmen som del av besøksstrategien for Åkersvika naturreservat.

Hamar, mars 2023
Styret i RJV