Styre m.m.

Siden årsmøtet 22. mars 2018 har styret i RJV hatt følgende sammensetning:
Gunnar Brox Haugen, ikke på valg i 2018, gjenvalgt som styreleder for ett år
Hanne Lillebo, nestleder, ikke på valg i 2018
Jan Erik Haug, kasserer, gjenvalgt for 2 år
Tore Stenersen, sekretær, ikke på valg i 2018
Anne Lillevold Jacobsen, gjenvalgt for 2 år
Cecilie Werner Erichsen, varamedlem, gjenvalgt for 2 år
Harald Bergh, varamedlem, valgt for 1 år

Styreleder velges for ett år av årsmøtet, på første styremøtet etter årsmøtet ble Hanne Lillebo valgt til nestleder, Tore Stenersen til sekretær og Jan Erik Haug til kasserer.

Valgkomité:
Karianne Hagen
Osvald Magnussen
Gunvor Sjølie

Revisor:
Bente Vestues

RJV har hatt seks styremøter etter årsmøtet i 2018, og to i 2019.

Medlemmer

Rolf Jacobsens Venner hadde 158 betalende medlemmer ved utgangen av 2018.
Foreningen har ett æresmedlem, Hanne Lystad.

Prioriterte saker

Oppfølging av vedtaket om et Rolf Jacobsen-senter
Vi prøver stadig å holde saken varm, men det er lite som skjer så lenge det ikke er vedtatt ny trasé for jernbanen gjennom Hamar. På styremøtet i november hadde vi besøk av ordfører Einar Busterud. Han gjorde rede for status i jernbanesaken. Det skal lages en ny tilstandsrapport for Skappels gate 2, og kommunen vil utbedre det som må utbedres nå. Det er meningen at leieboerne skal flyttes til bedre egnede boliger. Hva som vil skje videre, er avhengig av trasévalg, tidligst om 1 ½ år.

Skappels gate 2
Det er montert nytt alarmanlegg, uten kostnader for RJV, det lå inne i abonnementet. Dermed har vi kunnet si opp telefonabonnementet. I mai gjennomførte RJV-styret en dugnad i bakgården for å beskjære busker. Kommunen stilte med henger og kjørte bort hageavfallet. Av de fire trærne i Lille Strandgateparken felte kommunen i oktober to pga. «forgiftning», mens to ble reddet av RJV-styret. Vi håper det blir plantet nye lindetrær.

Besøk i Skappels gate 2
Også i 2018 har vi hatt besøk av grupper i Skappels gate 2 som har fått omvisning, hørt foredrag eller deltatt i samtaler om RJs forfatterskap. Tore Stenersen hadde med en klasse fra Hamar katedralskole på besøk i april, og det var vellykket.
Stiftelsen Nestor med base i Melsomvik arrangerer mange kulturreiser og de var på besøk med omvisning og foredrag med 33 personer i juni. Dette skjedde i samarbeid med Kirsten Flagstad-museet ved at vi deler gruppen i to og kjører programmet vårt i to runder.
Antall besøkende i Skappels gate 2 i 2018 (inkl. RJVs og festivalens styremøter): 173

Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene 2018
Festivalen er siden 2014 en egen organisasjon, og styret i RJV er valgkomité for festivalstyret. Som de foregående årene var hovedbasen for festivalen Hamar Teater. Hanne Lillebo er daglig leder, programrådet består av Lina Undrum Mariussen og Hans Kristian Rustad. Sistnevnte sammen med Ole Karlsen har hatt ansvaret for seminaret om festivalpoet Hanne Bramness’ diktning. Årets Rolf Jacobsen-forelesning ble holdt av Inger Elisabeth Hansen, under festivalåpningen ble det også framført RJ-dikt til musikk av to unge, lokale utøvere. Rolf Jacobsens bursdag, 8. mars, ble enkelt markert ved at konferansier Torgeir Rebolledo Pedersen innledet arrangementet med debutantene i Hamar Teater med å snakke om RJ og lese diktet «Fortauene».
Lørdag inviterte venneforeningen til «Åpent hus» i Rolf Jacobsens leilighet i Skappels gate 2, søndag holdt Trond Tendø Jacosen kåseriet «Rolf og Petra – i hverdag og dikt» samme sted i en fullsatt stue. Arrangementet var et samarbeid mellom RJV og festivalen. Avslutningskonserten søndag kveld med Levi Henriksen & Babylon Badlands i Hamar Teater bød også på RJ-relevant materiale. Festivalen hadde i år ca. 2000 besøkende.
Rolf Jacobsens dikt har dessuten vært inspirasjonskilde for skoleelevene som har deltatt på skrivekurs i regi av festivalen og de som har deltatt på RJ7 i regi av Turnéorganisasjonen/DKS (se nedenfor).
RJV har også i år støttet festivalen med kr 10 000 og bidratt med frivillige. Til gjengjeld får RJV-medlemmer kjøpt billetter til festivalen med medlemsrabatt.

RJ7 – et poesiverksted
Poesiverkstedet er utviklet av poetene Endre Ruset og Arne Hugo Stølan i samarbeid med Turnéorganisasjonen og Rolf Jacobsens Venner. Tilbudet gis til elever på 7. trinn i Hedmark gjennom Den kulturelle skolesekken. Poesiverkstedet ledes av én av de to poetene. I år var turen kommet til Stange, og 227 elever var med på dette. Neste år fortsetter turneen i Løten. En planlagt poesifest i Stange bibliotek 8. mars for elever, foresatte og andre interesserte måtte dessverre avlyses. Noen av elevdiktene ble presentert av Endre Ruset både på poesipuben 6. mars og Nordisk poesifest 9. mars. Prosjektet RJ7 er støttet av Hedmark fylkeskommune og Litteraturbruket.

Medlemsbladet Signaler
Signaler kom ut med to nummer i 2018, med Hanne Lillebo som redaktør. Bladet sendes alle medlemmene i posten. Årgangene f.o.m. 2012 ligger også på RJVs nettsider, som pdf-filer, tilgjengelig for alle. Firmaet Tweed står for den grafiske designen, bladet trykkes hos Printex.

Nettsider og Facebook
Etter at RJVs nettsider ble lagt om til WordPress, har vi kunnet legge ut stoff på sidene på egen hånd. Rolf Jacobsens Venner har siden høsten 2014 vært på Facebook, og det er nå over 1150 som følger siden. Fra og med januar 2016 har vi lagt ut et RJ-dikt på Facebook hver måned. Høsten 2018 gjorde vi en avtale med Nora Aschim om at hun velger månedens RJ-dikt og legger ut sammen med et bilde, det har allerede gitt stor respons.

Bakgårdsfest hos Tante Gerda med Tor Karseth 25. august
Bakgårdsfesten hos Tante Gerda er blitt en tradisjon. I år var det Tor Karseth som snakket om sitt forhold til Rolf Jacobsen og lyrikk generelt, og han sang mange av sine kjente og kjære sanger. Et populært arrangement med rundt 130 gjester.

Jacobsen hos Tante Gerda
I kafeen Tante Gerda blir det med litt ujevne mellomrom hengt opp et nytt diktbilde, der elever fra medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole har valgt et dikt fra Rolf Jacobsens forfatterskap som de så har illustrert med foto. Målet er at bildet skal tilføre teksten noe, ikke bare gjenfortelle det. Dette prosjektet er et samarbeid mellom RJV, fotograf Arnfinn Johnsen, som til daglig er lærer ved medie- og kommunikasjonslinja ved Hamar katedralskole, og kafeen Tante Gerda ved Svein Ørsnes og Kirsti Hougen. Prosjektet startet opp i 2013 og pågår fremdeles.

Jacobsen på Fløterholmen
Også i 2018 hadde styret på forsommeren en dugnad på Fløterholmen ved Stangebrua for å rydde i krattet og ugraset som hadde vokst i og rundt kunstprosjektet som ble etablert der som del av Kulturlandskap Åkersvika i forbindelse med OL (1993–94). Ulike sitater av Rolf Jacobsen er hugget inn i grunnmursteinene til huset som tidligere lå på Fløterholmen, av den svenske kunstneren Jan Håfström.

Hamar, mars 2019
Styret i RJV