Omslagene-1

Omslagene-2

Omslagene-3

Rolf Jacobsens 12 diktsamlinger

(Alle utgitt av Gyldendal Norsk Forlag)

Jord og jern. 1933 | Les boka > | Les anmeldelser >
Vrimmel. 1935 | Les boka > | Les anmeldelser >
Fjerntog. 1951 | Les boka > | Les anmeldelser >
Hemmelig liv. 1954 | Les boka > | Les anmeldelser >
Sommeren i gresset. 1956 | Les boka > | Les anmeldelser >
Brev til lyset. 1960 | Les boka > | Les anmeldelser >
Stillheten efterpå – – –. 1965 | Les boka > | Les anmeldelser >
Headlines. 1969 | Les boka > | Les anmeldelser >
Pass for dørene – dørene lukkes. 1972 | Les boka >Les anmeldelser >
Pusteøvelse. 1975 | Les boka > | Les anmeldelser >
Tenk på noe annet. 1979 | Les boka > | Les anmeldelser >
Nattåpent. 1985 | Les boka > | Les anmeldelser >

Utvalg og samleutgaver

Dikt i utvalg. Gyldendal 1967 (red. Emil Boyson og Asbjørn Aarnes) | Les boka >
Samlede dikt. 1. utg. Gyldendal 1973 (Lanterne-bok) | Les boka >
Samlede dikt. 2. utg. Gyldendal 1977 | Les boka >
Den ensomme veranda og andre dikt. Den norske Bokklubben 1977
(utvalg ved Rolf Jacobsen, ill. av Finn Graff) | Les boka >
Samlede dikt. 3. utg. Gyldendal 1982 | Les boka >
Samlede dikt. 4. utg. Gyldendal 1986 | Les boka >
Alle mine dikt. Gyldendal 1990 (ill. av Anne-Lise Knoff) | Les boka >
Liv laga. Cappelen 1991 (utvalg ved Rolf Jacobsen, foto av Dag Hoel) | Les boka >
En liten kvast med tusenfryd og fire rare løk. Ukjente dikt og tekster 1925–1993. Gyldendal 1996
(red. Hanne Lillebo) | Les boka >
Myrstrå vipper. Dikt i utvalg. Gyldendal 1996 (Gyldendals lille bibliotek) | Les boka >
Samlede dikt. 5. utg. Gyldendal 1999 (red. Hanne Lillebo) | Les boka >

Alle mine dikt inngår også i Gyldendals Norges nasjonallitteratur (1996) og De norske Bokklubbenes Århundrets Bibliotek (2007).

Bøker om Rolf Jacobsens liv og diktning

Ole Karlsen (red.): Frøkorn av ild. Om Rolf Jacobsens forfatterskap. LNU/Cappelen 1993 |
Les boka >
Nils Kåre Jacobsen (red.): Rolf Jacobsen. Gyldendal 1994 | Les boka >
Olav Vesaas: Rolf Jacobsen – en stifinner i hverdagen. Cappelen 1994 | Les boka >
Erling Aadland: Forundring. Trofasthet. Poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk. Gyldendal 1996 |
Les boka >
Else Hanna Tendø: Det var her –. Rolf Jacobsens liv i Solør. Eget forlag 1997 | Les boka >
Ove Røsbak: Rolf Jacobsen. En dikter og hans skygge. Gyldendal 1998 | Les boka >
Hanne Lillebo: Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen. Aschehoug 1998 | Les boka >
Hanne Lillebo (red.): Stier med lavmælt lys. Om Rolf Jacobsens diktning. Gyldendal 2007
Trond Tendø Jacobsen: Kjente jeg deg? En bok om Rolf Jacobsen. Aschehoug 2007