Et enstemmig vedtak i formannskapet i Hamar gjør at arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 kan fortsette.

På bakgrunn av et skisseprosjekt som pågikk høsten 2014, bevilget Hamar kommune i desember samme år kr 150 000 til delfinansiering av et forprosjekt med tanke på å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. Hedmark fylkeskommune bidro med kr 100 000. Forprosjektet ble ferdigstilt i juni i år, og prosjektgruppa anbefalte følgende:

«Skappels gate 2 rehabiliteres og bygges om for å gi plass til et Rolf Jacobsen-senter. Senteret etableres på bakgrunn av den foreliggende rapporten fra forprosjektet avsluttet i juni 2016. Rolf Jacobsen-senteret skal være et dokumentasjons- og formidlingssenter for Rolf Jacobsens liv og diktning – og et formidlingssenter for hedmarksforfatteres forfatterskap. Senteret foreslås offisielt åpnet 8. mars 2019 med åpning av basisutstillingen 8. mars 2020.»

Da det ble kjent at rådmannens innstilling var negativ, noe som ble begrunnet med kommunens økonomiske situasjon, var det flere som i likhet med Rolf Jacobsens Venner engasjerte seg i saken og sendte leserinnlegg til Hamar Arbeiderblad. Politikerne som ble intervjuet av avisen, varslet at de ville stemme mot rådmannens forslag om å skrinlegge planene.
Onsdag 29. juni ble saken behandlet av formannskapet i Hamar kommune. Et enstemmig formannskap vedtok følgende endringsforslag:

«Formannskapet mener det er viktig å realisere forslaget i den fremlagte utredningen om et Rolf Jacobsen-senter. Formannskapet ser også at kommunens økonomiske utfordringer gjør dette krevende.
Første steg i realiseringen av et slikt senter er istandsetting av Rolf Jacobsens bolig. Det må skje på en måte som gjør det mulig å realisere senterinnholdet slik dette er foreløpig beskrevet i utredningen.
Hamar formannskap mener at Hamar kommune til å begynne med skal avslutte leieforholdene med beboerne i Skappels gate 2. Leilighetene i Skappels gate 2 skal ikke lenger leies ut til privatpersoner. Dette er for å hensynta driften av et Rolf Jacobsen senter.
Formannskapet ber om at planleggingen av et driftskonsept videreføres. Formannskapet har som mål at det økonomiske grunnlaget for driften sikres innen 2019.»

Les Hamar Arbeiderblads referat fra formannskapsmøtet her >

Les mer om Skappels gate 2 her >