Foto av to av Kjell Nymoens tegninger.

2. juni–26. august viser Kunstbanken Hedmark Kunstsenter en separatutstilling med Kjell Nymoens tegninger i tusj, blyant og kull.

Nymoen (f. 1939) er en nestor innen kunstmiljøet i Hedmark, og han er representert i de største offentlige museene og samlingene i Norge. Han er kanskje mest kjent som maler, dette er hans første utstilling med bare tegninger. Tegningene hans kan deles i to typer: faste komposisjoner og spontant, fabulerende tegninger. Innen de faste komposisjonene kretser tema rundt ruinbyer, bybilder og motiver basert på dikt av Rolf Jacobsen og andre poeter. De fabulerende tegningene har gjerne et symbolsk og mytisk innhold hvor mennesket er i sentrum. Kjell Nymoen bor og arbeider i Hamar.

Les mer på Kunstbankens nettsider >