Anno museum og Høgskolen i Innlandet inviterer til Rolf Jacobsen-konferanse.

I Hamar er etableringen av et Rolf Jacobsen-senter i gang. Som en del av Anno museum skal senteret blant annet bedrive forskning på og forskningsformidling av Rolf Jacobsens diktning i særdeleshet, men også formidle kunnskap om lyrikken som diktart, og andre forfattere med tilknytning til Hedmarken.

I anledning arbeidet med å etablere Rolf Jacobsen-senteret arrangerer Anno museum og Høgskolen i Innlandet en to dagers konferanse om forfatterskapet. Vi inviterer med dette til å holde innlegg på 20 minutter om ulike sider ved Jacobsens diktning, eksempelvis hans relasjon til tidligere og samtidige forfattere eller hans betydning for senere forfattergenerasjoner. Rolf Jacobsens diktning i forhold til nyere lyrikkteori, performativ teori, økokritikk, religion, didaktikk, politikk, m.v. kan også være aktuelle emner.

Vennligst send et sammendrag på maksimalt 250 ord til Hanne Lillebo senest 15. februar 2023.
Alle som får innlegget sitt antatt, vil få tilsendt nærmere informasjon om konferansen, reise, overnatting, osv.

Spørsmål om konferansen kan rettes til:
Hanne Lillebo, Anno museum Domkirkeodden, hanne.lillebo@annomuseum.no
Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet, ole.karlsen@inn.no