En høstdag i 1981 ble Rolf Jacobsen invitert til Hamar lærerskole for å lese dikt for en gruppe norskstudenter. Læreren som inviterte ham, var Tove Brit Haugstveit. Studentene hennes hadde hatt et prosjekt der de arbeidet med dikt over flere uker, leste dikt, dramatiserte dikt, skrev dikt selv osv. Prosjektet ble avsluttet med et møte med Rolf Jacobsen i det som den gang var det store auditoriet. Jacobsen hadde mottatt en liste over hvilke dikt han skulle lese opp, deretter skulle han fortelle litt om diktene. Møtet mellom studentene og Jacobsen ble filmet av Knut Ståle Hauge. Videoen er nå digitalisert og tilgjengelig på YouTube.

Filmen, som varer varer ca. 1 time og 30 minutter, kan ses her >