Gratulerer med dagen til alle tidligere og nåværende medlemmer av Rolf Jacobsens Venner!

14. januar er det nøyaktig 25 år siden stiftelsesmøtet i Rolf Jacobsens Venner fant sted i Hamar biblioteks lokaler.

Høsten 1994 hadde noen privatpersoner tatt initiativ til det som i første omgang ble et interimsstyre som skulle legge grunnlaget for opprettelsen av en venneforening. Tre år etter Rolf Jacobsens bortgang var venneforeningen blitt en realitet.

I vedtektenes første ledd heter det: «Foreningens formål er å styrke interessen for Rolf Jacobsens forfatterskap.» Venneforeningen har i løpet av årene som er gått siden stiftelsen, arrangert seminarer, byvandringer og ulike kulturprogram for å profilere Rolf Jacobsens diktning. For å markere Rolf Jacobsens 100-årsdag i mars 2007 arrangerte venneforeningen en nordisk poesifestival. Dette ble starten på det som i dag er Nordisk poesifestival | Rolf Jacobsen-dagene, en årlig poesifestival som finner sted på Hamar nær opptil Rolf Jacobsens bursdag 8. mars. I dag er festivalen skilt ut fra venneforeningen med eget styre og egne vedtekter, men venneforeningen er fremdeles en viktig støttespiller for festivalen.

Rolf Jacobsens Venner disponerer Jacobsens tidligere leilighet i Skappels gate 2. Her holdes styremøter og årsmøter, og her tar venneforeningen imot ulike grupper besøkende som ønsker å høre om Rolf Jacobsens liv og forfatterskap og oppleve omgivelsene hvor mange av diktene hans ble til. Helt siden stiftelsen har venneforeningen også arbeidet for at huset skal bevares og eiendommen brukes til kulturformål – et Rolf Jacobsen-senter. Kommer vi nærmere en realisering av senterplanene i jubileumsåret?

25-årsjubileet feires med et arrangement hos Gravdahl Bokhandel 28. april.