7. juli 2016

Bakgårdsfest med Inge Eidsvåg

«… stier med lavmælt lys.» Tanker om diktere og lyset

Rolf Jacobsens Venner inviterer også i år til bakgårdsfest hos Tante Gerda. Her vil forfatter og lektor ved Nansenskolen på Lillehammer, Inge Eidsvåg, snakke om både Rolf Jacobsen og andre diktere.
Tradisjonen tro blir det også musikk og allsang.
Vel møtt!

Lørdag 20. august kl. 14.00 | Tante Gerda, Strandgata 35 | Fri entré – hatten går

6. juli 2016

Hamars politikere sier ja til Rolf Jacobsen-senteret i Skappels gate 2

Et enstemmig vedtak i formannskapet i Hamar gjør at arbeidet med å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 kan fortsette.

På bakgrunn av et skisseprosjekt som pågikk høsten 2014, bevilget Hamar kommune i desember samme år kr 150 000 til delfinansiering av et forprosjekt med tanke på å etablere et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2. Hedmark fylkeskommune bidro med kr 100 000. Forprosjektet ble ferdigstilt i juni i år, og prosjektgruppa anbefalte følgende:

«Skappels gate 2 rehabiliteres og bygges om for å gi plass til et Rolf Jacobsen-senter. Senteret etableres på bakgrunn av den foreliggende rapporten fra forprosjektet avsluttet i juni 2016. Rolf Jacobsen-senteret skal være et dokumentasjons- og formidlingssenter for Rolf Jacobsens liv og diktning – og et formidlingssenter for hedmarksforfatteres forfatterskap. Senteret foreslås offisielt åpnet 8. mars 2019 med åpning av basisutstillingen 8. mars 2020.»

Da det ble kjent at rådmannens innstilling var negativ, noe som ble begrunnet med kommunens økonomiske situasjon, var det flere som i likhet med Rolf Jacobsens Venner engasjerte seg i saken og sendte leserinnlegg til Hamar Arbeiderblad. Politikerne som ble intervjuet av avisen, varslet at de ville stemme mot rådmannens forslag om å skrinlegge planene.
Onsdag 29. juni ble saken behandlet av formannskapet i Hamar kommune. Et enstemmig formannskap vedtok følgende endringsforslag:

«Formannskapet mener det er viktig å realisere forslaget i den fremlagte utredningen om et Rolf Jacobsen-senter. Formannskapet ser også at kommunens økonomiske utfordringer gjør dette krevende.
Første steg i realiseringen av et slikt senter er istandsetting av Rolf Jacobsens bolig. Det må skje på en måte som gjør det mulig å realisere senterinnholdet slik dette er foreløpig beskrevet i utredningen.
Hamar formannskap mener at Hamar kommune til å begynne med skal avslutte leieforholdene med beboerne i Skappels gate 2. Leilighetene i Skappels gate 2 skal ikke lenger leies ut til privatpersoner. Dette er for å hensynta driften av et Rolf Jacobsen senter.
Formannskapet ber om at planleggingen av et driftskonsept videreføres. Formannskapet har som mål at det økonomiske grunnlaget for driften sikres innen 2019.»

Les Hamar Arbeiderblads referat fra formannskapsmøtet her >

Les mer om Skappels gate 2 her >

11. mars 2016

Årsmøte i Rolf Jacobsens Venner 31. mars

Møtet finner sted i Skappels gate 2, andre etasje, kl. 18.00.

Enkel servering. 
Velkommen!

9. mars 2016

Rolf Jacobsen leser egne dikt – 1981

En høstdag i 1981 ble Rolf Jacobsen invitert til Hamar lærerskole for å lese dikt for en gruppe norskstudenter. Læreren som inviterte ham, var Tove Brit Haugstveit. Studentene hennes hadde hatt et prosjekt der de arbeidet med dikt over flere uker, leste dikt, dramatiserte dikt, skrev dikt selv osv. Prosjektet ble avsluttet med et møte med Rolf Jacobsen i det som den gang var det store auditoriet. Jacobsen hadde mottatt en liste over hvilke dikt han skulle lese opp, deretter skulle han fortelle litt om diktene. Møtet mellom studentene og Jacobsen ble filmet av Knut Ståle Hauge. Videoen er nå digitalisert og tilgjengelig på YouTube.

Filmen, som varer varer ca. 1 time og 30 minutter, kan ses her >

25. januar 2016

Mads Eslund velger «Mediadiktet»

Nordisk samtidspoesifestival | Rolf Jacobsen-dagene fikk i fjor ny kunstnerisk leder, den danske forfatteren og skrivekunstlæreren Mads Eslund. Han ble utfordret til å velge et Jacobsen-dikt, en utfordring han tok på strak arm. Les hva han skriver på siden Mitt Rolf Jacobsen-dikt >

Det nærmer seg festivalstart. Les programmet her og sett av dagene 3.–6. mars!

24. juni 2015

Bakgårdsfest med biskop Solveig Fiske

Rolf Jacobsens Venner inviterer også i år til bakgårdsfest hos Tante Gerda. Her vil biskop Solveig Fiske snakke om sitt forhold til poesi generelt og Rolf Jacobsen spesielt. Det blir også diktopplesning.

Kjell Søby med trekkspill sørger for musikk og allsang.

Vel møtt!

Lørdag 22. august kl. 14.00 | Tante Gerda, Strandgata 35 | Gratis inngang – hatten går